Responsible Disclosure

Bij VenditaXL vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar contact@venditaxl.nl. Versleutel uw bevindingen met onze PGP key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt,
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Het probleem te leveren met een Proof-of-Concept (PoC) met serieuze impact op de gebruiker of op de server,
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

 

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.
 • Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

 

Wat wij niet belonen:

 • Missing DNSSEC settings
 • Issues found through automated testing
 • “Scanner output” or scanner-generated reports
 • Attacks requiring physical access to a user’s device
 • Non-Sensitive Information Disclosure (such as usernames)
 • Issues without clearly identified security impact, such as clickjacking on a static website, missing security headers, HTTP methods, cookie flags, or descriptive error messages
 • Brute Force attacks
 • Spam or Social Engineering techniques, including SPF/DMARC/DKIM issues
 • Issues relating to Password Policy – strength, length, lock outs, or lack of brute-force/rate limiting protections
 • Reports relating to the execution of CSV content by a third-party client application due to special treatment of certain characters in the exported CSV. Reflected file download attacks (RFD)
 • SSL/TLS best practices that do not contain a fully functional proof of concept
 • Tab nabbing and window.opener-related issues
 • Vulnerabilities affecting users of outdated browsers, plugins or platforms
 • Vulnerabilities that allow for the injection of arbitrary text without allowing for hyperlinks, HTML, or JavaScript code to be injected
 • Vulnerabilities that require the user/victim to perform extremely unlikely actions (i.e. Self-XSS)
 • IDN homograph attacks

 

Bovenstaande tekst is een aangepaste versie van de oorspronkelijke Responsible Disclosure tekst van Floor Terra en is gepubliceerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 licentie. De oorspronkelijke tekst is te vinden op responsibledisclosure.nl.